Регионален Состанок на експертска група за ефикасно откривање, истрага и гонење на трговија со луѓе и криумчарење мигранти

Европски ден за борба против трговија со луѓе 20 години од основањето на Националната комисија

Република Северна Македонија се приклучи во кампањата на Обединетите нации „СИНО СРЦЕ“

Министерската конференција на Брдо процесот

Средба на координаторите за борба против трговија со луѓе на Северна Македонија и Грција

Најнови статии


Дали ви се допаѓа новата веб-страна? © Kama